dilluns, 17 de març de 2008

Can������ons per a infants

A la web que ens han porposat des de l'assignatura NTAE hi ha diferents enlla������os i recursos per con������ixer noves possibilitats a l'aula.
Jo he entrat a un que ens proposa can������ons per treballar a l'escola. Crec que ������s un recurs que ens anir������ molt b������, ja que ens proposa moltes can������ons organitzades per tem������tiques ideals per als infants. Totes les can������ons estan amb la seva lletra i un dibuix que les identifica, i un enlla������ per poder-les escoltar.
Tamb������ ser������ un recurs interessants per a l'assignatura de m������sica de la Facultat.


S
i voleu accedir-hi feu clic
aqu������.